Privacy Policy

Geüpdatet op 2 nov. 2021

1. Partijen en voorwerp

ABo Print nv  (hierna “ABo Print nv ” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Tiendenstraat 15 55, 3690 Zutendaal

KBO/BTW: BE00465. 762.227
E-Mail:  contact@aboprint.eu

ABo Print nv stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende
adres: www.aboprint.eu, (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ABo Print nv .

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt ABo Print nv alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. ABo Print nv verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
(d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening”).

ABo Print nv is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt ABo Print nv zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door ABo Print nv, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van ABO PRINT opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening. 

Persoonsgegevens worden verwerkt door ABo Print nv en partners, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen bij het detecteren van spam. Een geanonimiseerde string gemaakt op basis van je e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan worden verstrekt naar de Gravatar-service om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https:/ /automattic.com/privacy/ . Na goedkeuring van je opmerking is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je opmerking.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld.
Die doeleinden zijn de volgende:

– nieuwsbrief
– offertes en bestellingen
– facturen
– verzending
– betalingsverkeer

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, ABo Print nv de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

NAW gegevens, telefoonnummer, lp-adres, communicatieconsent, cookiekeuze, leveringsadres, btw nummer indien bedrijf, bankgegevens, klantennummer.
ABo Print nv verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

Gegevens worden indien hiervoor toelating gegeven in de cookiebanner ook gedeeld voor analyse met Google Analytics
en derde partijen zoals één van onze partners zoals :

– Promocat als partnershop,
– Cromwell voor de hosting,
– Facebook,
– antivirussosoftwarebedrijf,
– Google Analytiscs en Google Ads
– Mollie voor de betalingsregeling online.
Tevens is een Facebookpixel verwerkt.

Winkelwagen
Scroll to Top

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky
Never
Remind later
No thanks